Saints of our Century

Below are some Icons of Saints of our Century, some of which lived on Earth during our lifetime! You can see Saint Porphyrios of Kavsokalyvia together with Saint Paisios the Athonite, Saint Iakovos of Evia, and Saint Joseph the Hesychast, Saint Nikephoros the Leper, Saint Nektarios of Aegina, Saint Anthimos of Chios, Saint Nicholas Planas, Saint Sophia Kleisoura, Saint Amphilochios Makris, Saint Evmenios, Saint Arsenios of Cappadocia, Saint Kosmas Aitolos, Saint George Karslides of Drama, Saint Sophrony of Essex and Saint Ephraim of Katounakia.

+

+

+

+